Kan dataminimalisatie mijn bedrijf helpen?

Image of Carlo Cilento

Gepubliceerd op 26 sep 2022 en bijgewerkt op 15 aug 2023 door Carlo Cilento

Het is verleidelijk om de GDPR te zien als een lange, vervelende en soms ingewikkelde checkbox voor naleving. Toch is de GDPR bedoeld als een model voor goed gegevensbeheer en niet als een waslijst van wettelijke do's en dont's. U kunt elk artikel bekijken, ervoor zorgen dat u aan de regels voldoet en verder gaan. U kunt elk artikel bekijken, ervoor zorgen dat u aan de regels voldoet en verder gaan. Of u kunt de verordening bekijken als inspiratiebron voor strategieën die niet alleen in overeenstemming zijn, maar ook voordelen opleveren.

Vorige week hebben Miloš Novović en Rie Aleksandra Walle in hun geweldige Grumpy GDPR-podcast een aantal belangrijke regels voor goed gegevensbeheer besproken, waaronder gegevensminimalisatie. Hun discussie inspireerde ons om er ook over te schrijven.

We willen laten zien hoe dataminimalisatie de basis kan leggen voor slimme data governance strategieën die privacy, compliance en gezonde zakelijke beslissingen samenbrengen.

  1. Wat is dataminimalisatie?
  2. Kan minder meer zijn?
  3. Gegevens zijn niet de nieuwe olie, maar de nieuwe voorraden
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

  1. Wat is dataminimalisatie?
  2. Kan minder meer zijn?
  3. Gegevens zijn niet de nieuwe olie, maar de nieuwe voorraden
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Wat is dataminimalisatie?

Artikel 5(1)(c) GDPR luidt: "persoonsgegevens zijn (...) toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt". In één woord: je mag alleen de gegevens verzamelen en verwerken die je nodig hebt. Dit is wat juristen bedoelen als ze het hebben over dataminimalisatie.

Dataminimalisatie is een van de kernbeginselen van de GDPR en is strikt verbonden met andere beginselen zoals doelbeperking en opslagbeperking. Dataminimalisatie speelt een cruciale rol bij compliance, maar er zijn meer redenen om dit principe serieus te nemen.

Kan minder meer zijn?

De meeste bedrijven behandelen gegevens als een bezit: ze willen er zoveel mogelijk van hebben. Het is gemakkelijk om in deze algemene houding te trappen en te vergeten dat aan gegevens een prijskaartje hangt. Het is duidelijk dat de technische kosten toenemen met het volume van de gegevens, of de verwerking nu intern gebeurt of wordt uitbesteed aan een verwerker.

Maar er moet niet alleen rekening worden gehouden met operationele kosten. Er zijn hoge nalevingskosten voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking verantwoordelijken hebben veel verplichtingen: zij moeten reageren op verzoeken van de betrokkenen, zorgen voor cyberveiligheid en organisatorische beveiliging, enzovoort. Als zij vertrouwen op een verwerker, moeten zij er ook voor zorgen dat deze voldoet aan de GDPR. Niets van dit alles is eenvoudig, en het wordt duurder en ingewikkelder naarmate je meer gegevens verwerkt.

De nalevingskosten en -risico's hangen niet alleen af van het volume van de gegevens: de aard ervan heeft ook een aanzienlijke impact. Als vuistregel geldt: hoe zinvoller de gegevens, hoe hoger de kosten. Locatiegegevens zijn zinniger dan contactgegevens, dus moet u robuustere beveiligingssystemen opzetten om de risico's aan te pakken. Dit geldt met name voor specifieke categorieën gegevens die onder de GDPR bijzondere bescherming genieten, zoals gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid en politieke overtuigingen. Het verwerken van deze gegevenstypen maakt de naleving ook zwaarder voor de verwerkingsverantwoordelijke, omdat er strengere regels gelden.

Tot slot, hoe meer gegevens u verwerkt, hoe groter de kans dat er op een gegeven moment iets misgaat, en hoe slechter uw positie zal zijn als dat gebeurt. Stel dat uw bedrijf om wat voor reden dan ook wordt onderzocht. In dat geval is het laatste wat u wilt dat een gegevensbeschermingsautoriteit ontdekt dat u gegevens hebt verwerkt die u niet echt nodig hebt, aangezien gegevensbeschermingsautoriteiten het beginsel van gegevensminimalisatie nogal serieus nemen. En natuurlijk betekent het opslaan van grotere hoeveelheden gegevens dat u een groter risico loopt op een datalek, wat ernstige gevolgen kan hebben en veel ongewenste media-aandacht voor uw bedrijf kan opleveren.

Caption of the image

Gegevens zijn niet de nieuwe olie, maar de nieuwe voorraden

"Data is de nieuwe olie" is inmiddels een gangbare uitdrukking, maar aandelen zijn aantoonbaar een betere metafoor. Met aandelen kun je veel geld verdienen of veel verliezen. Succesvolle beleggers hebben een duidelijke strategie voor ogen en zijn zich bewust van de risico's die zij nemen.

Gegevens moeten met dezelfde instelling worden benaderd. Je moet niet zomaar gegevens verzamelen. Je moet je afvragen welk doel ik wil bereiken met het verwerken van gegevens? Welke gegevens heb ik echt nodig om dat doel te bereiken? Is het doel het risico waard? Heb ik echt alle gegevens nodig die ik al heb, of kan ik profiteren van het wissen van sommige gegevens?

Het minimaliseren van gegevens kan u geld en nalevingsproblemen besparen, de technische kant van uw bedrijf vereenvoudigen en uw bedrijf helpen een reputatie van goed gegevensbeheer en privacyvriendelijkheid op te bouwen.

En last but not least, het kan helpen een beter internet op te bouwen waar elke communicatie, klik en interactie niet langer wordt gevolgd uit hersenloze hebzucht. Daarom hebben we Simple Analytics gebouwd als antwoord op de privacy-invasiviteit van Google Analytics. Wij geloven in een onafhankelijk web dat vriendelijk is voor websitebezoekers. Als dat u aanspreekt, probeer ons dan gerust uit.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode