Is Google Analytics illegaal in België?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 13 jan 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Privacy NGO noyb heeft vier klachten ingediend tegen Belgische websites, met de klacht dat het gebruik van Google Analytics niet GDPR-conform is.

De klachten zijn nog niet beslist. Maar vier Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben zich al uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics in soortgelijke klachten van noyb en een andere (de Deense Datatilsynet) heeft in een persbericht Google Analytics praktisch verboden in Denemarken. Deze autoriteiten volgen een gecoördineerde aanpak, dus andere EER- en EU-landen zoals België kunnen volgen.

  1. Moet ik me zorgen maken over de GDPR in België?
  2. Wat is de Belgische privacywetgeving?
  3. Waar gaat al die GDPR ophef over?
  4. Eindgedachten
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Moet ik me zorgen maken over de GDPR in België?

België is een lidstaat van de Europese Unie, dus de GDPR is van toepassing op alle gegevensverwerkende activiteiten van Belgische bedrijven.

De GDPR geldt ook voor elke dienst die op de Belgische markt is gericht. Bovendien, als de doelgroep van uw website België omvat en u Google Analytics gebruikt, is ze ook op u van toepassing.

Maar er is een addertje onder het gras: het geldt alleen als u persoonsgegevens verwerkt. Met privacyvriendelijke analysetools zoals Simple Analytics kunt u waardevolle inzichten krijgen zonder persoonsgegevens te verwerken. Zo voldoet u aan de GDPR omdat deze niet van toepassing is op de gegevens die u in eerste instantie verwerkt.

Wat is de Belgische privacywetgeving?

Het belangrijkste kader voor gegevensbescherming is de GDPR van de Europese Unie. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door Belgische rechtbanken en door de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming, de APD/GBA. België is ook onderworpen aan de artikelen 7 en 8 van het EU-Handvest van de grondrechten, die de privacy beschermen en een recht op gegevensbescherming toekennen.

Bovendien is België een lidstaat van de Raad van Europa. Als zodanig heeft België het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens geratificeerd, dat het privéleven en de correspondentie beschermt. België heeft ook Verdrag 108 van de Raad van Europa geratificeerd, het enige bindende internationale verdrag inzake gegevensbescherming.

Waar gaat al die GDPR ophef over?

De recente trend van beslissingen tegen Google Analytics maakt deel uit van een grotere juridische puzzel over gegevensoverdracht tussen de EER en de VS. Dit is dus veel groter dan individuele landen zoals België, en het is ook groter dan Google Analytics. We hebben er al uitgebreid over geschreven op onze blog, dus hier is een korte versie.

De kern van de zaak is staatstoezicht. Volgens de GDPR kunnen Europese persoonsgegevens alleen buiten de EER worden doorgegeven als dat veilig gebeurt. Dit is moeilijk voor Amerikaanse gegevensoverdrachten omdat het Amerikaanse wettelijke kader uitgebreide en invasieve surveillance toestaat over de gegevens van buitenlandse burgers, waaronder Belgische.

Twee kaders voor gegevensoverdracht (Safe Harbor en Privacy Shield) tussen de EU en de VS maakten in het verleden GDPR-conforme gegevensoverdrachten mogelijk, maar beide kaders werden ongeldig verklaard door het Hof van Justitie van de EU in de zaken Schrems I en II. Een derde kader is in de maak, maar zal zeker juridisch worden aangevochten. Met een Schrems III arrest in het verschiet blijft de toekomst van de EU-VS gegevensstromen onzeker.

In de tussentijd moeten Belgische bedrijven en Europese bedrijven, in het algemeen, hun toevlucht nemen tot verschillende juridische instrumenten (meestal standaard contractuele clausules) om rechtmatig gegevens naar de VS door te geven onder de GDPR. Het probleem met deze instrumenten is echter dat ze geen bescherming bieden tegen overheidstoezicht. Daarom heeft het Hof van Justitie in de zaak Schrems II verduidelijkt dat zij moeten worden aangevuld met extra privacybeschermende maatregelen wanneer gegevens naar "onveilige" landen worden verzonden. Dit is moeilijk en volstrekt onmogelijk voor de overdrachten die nodig zijn voor bepaalde clouddiensten zoals Google Analytics (we schreven hierover hier).

Na het Schrems II-arrest in 2020 bleven de meeste bedrijven gewoon zaken doen met in de VS gevestigde dienstverleners. In de tussentijd diende NGO noyb 101 klachten in over gegevensoverdrachten tegen Europese websites die Google Analytics en Facebook Connect gebruiken om de autoriteiten aan te zetten tot een striktere handhaving van het Schrems II-arrest.

De gegevensbeschermingsautoriteiten coördineerden hun aanpak op Europees niveau om de klachten coherent te behandelen. Bijgevolg hebben de Oostenrijks, Frans, Italiaans, en Hongaars De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben zich in zeer vergelijkbare besluiten uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics, en de Deense gegevensbeschermingsautoriteit heeft in wezen hetzelfde gedaan in een persbericht. Hoewel de beslissingen betrekking hebben op een individuele controller, scheppen ze allemaal een precedent dat praktisch neerkomt op een verbod voor de hele staat, zoals we hier hebben uitgelegd. Mocht de APD/GBA hetzelfde doen, dan zou haar beslissing een soortgelijk precedent scheppen voor België.

Met de coördinatie op Europees niveau en de invloedrijke Franse en Italiaanse autoriteiten die het voortouw nemen, zullen andere gegevensbeschermingsautoriteiten waarschijnlijk het voorbeeld volgen en een harder standpunt innemen over Google Analytics.

Eindgedachten

Gelukkig zijn er alternatieven voor Google Analytics die geen persoonsgegevens verzamelen en 100% GDPR-compliant zijn. Simple Analytics is daar één van. Wij vinden dat je geen cookies hoeft te gebruiken of persoonlijke gegevens hoeft te verzamelen om inzicht te krijgen in de prestaties van je website.

Het verzamelen van bruikbare inzichten en het identificeren van kansen uit website analytics is mogelijk zonder het volgen van individuele websitebezoekers. Wilt u zien hoe dat eruit ziet? Bekijk ons live dashboard hier.

Wij geloven erin om het internet een veiligere plaats te maken die vriendelijk is voor websitebezoekers. Als dit u aanspreekt, voel u dan vrij om geef ons een kans.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode