Is Google Analytics illegaal in India?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 13 jan 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Laten we het u zeggen: nee, Google Analytics is niet illegaal in India. De recente juridische problemen van Google Analytics komen voort uit de uitspraak van de Europese autoriteiten dat het gebruik van Google Analytics een schending is van de GDPR-regels inzake de doorgifte van gegevens buiten Europa.

Maar aangezien meerdere EU-lidstaten het gebruik van Google Analytics onwettig hebben bevonden, is het de moeite waard om hier wat dieper te graven en het veranderende landschap te verkennen.

  1. Welke regels gelden voor Google Analytics in India?
  2. Kan ik persoonsgegevens van Europa naar India overdragen? Op dit moment is er geen adequaatheidsbesluit voor India. Met andere woorden, de Europese Commissie heeft India niet "groen licht" gegeven als veilig land voor gegevensoverdrachten.
  3. Waar gaat al die ophef over Google Analytics over?
  4. Privacywetgeving in India in het algemeen
  5. Eindgedachten
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Welke regels gelden voor Google Analytics in India?

De GDPR is niet van toepassing in India, omdat het land geen lid is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Indiase bedrijven moeten echter nog steeds voldoen aan de GDPR als ze zich richten op de Europese markt of gedrag in de EU monitoren (dit omvat het gebruik van Google Analytics voor een website die zich richt op een Europees publiek).

Op dit moment zijn er geen harde regels voor cookiebeleid en toestemming. Bijgevolg kunnen cookies worden geplaatst en gelezen zonder toestemming te vragen en zonder informatie te verstrekken.

Kan ik persoonsgegevens van Europa naar India overdragen? Op dit moment is er geen adequaatheidsbesluit voor India. Met andere woorden, de Europese Commissie heeft India niet "groen licht" gegeven als veilig land voor gegevensoverdrachten.

U kunt nog steeds persoonsgegevens doorgeven aan India, maar dat zal lastiger zijn dan wanneer u gegevens doorgeeft aan een EU/EER-land of een land waarvoor een adequaatheidsbesluit geldt.

Waar gaat al die ophef over Google Analytics over?

De recente trend van besluiten tegen Google Analytics maakt deel uit van een grotere juridische puzzel over gegevensoverdrachten tussen de EER en de VS. De kwestie heeft niet direct betrekking op India, maar wel op Indiase websites die Google Analytics gebruiken, mits zij zich richten op de Europese markt en het Europese publiek. We hebben hier uitgebreid over geschreven op onze blog, dus hier is een korte versie.

De kern van de zaak is staatstoezicht. Volgens de GDPR kunnen Europese persoonsgegevens alleen veilig buiten de EER worden doorgegeven. Dit is moeilijk voor Amerikaanse gegevensoverdrachten omdat het Amerikaanse rechtskader uitgebreide en invasieve surveillance van de gegevens van buitenlandse burgers toestaat. Stel dat een Indiaas bedrijf in de EU persoonsgegevens van gebruikers verzamelt met Google Analytics. In dat geval worden de gegevens voor verwerking door Google doorgegeven aan de VS, waardoor het risico ontstaat dat de gegevens onder toezicht komen te staan van Amerikaanse instanties.

Twee verschillende kaders voor gegevensoverdracht (Safe Harbor en Privacy Shield) tussen de EU en de VS maakten in het verleden GDPR-conforme gegevensoverdrachten mogelijk, maar beide kaders werden ongeldig verklaard door het Hof van Justitie van de EU in de zaken Schrems I en II. Een derde kader is in de maak, maar zal zeker juridisch worden aangevochten. Met een Schrems III-arrest in het verschiet blijft de toekomst van de gegevensstromen tussen de EU en de VS onzeker.

In de tussentijd moeten bedrijven hun toevlucht nemen tot verschillende juridische instrumenten (meestal standaard contractuele clausules) om gegevens rechtmatig naar de VS door te geven onder de GDPR. Het probleem met deze instrumenten is echter dat ze geen bescherming bieden tegen overheidstoezicht. Daarom heeft het Hof van Justitie in de zaak Schrems II verduidelijkt dat zij moeten worden aangevuld met extra maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer gegevens naar "onveilige" landen worden verzonden. Dit is moeilijk en volstrekt onmogelijk voor de overdrachten die nodig zijn voor bepaalde clouddiensten zoals Google Analytics (we schreven hierover hier). Staatstoezicht is dus de reden dat de overdracht van gegevens naar India doorgaans minder lastig is dan de overdracht naar de VS, ook al heeft een adequaatheidsbesluit betrekking op geen van beide landen.

Na de Schrems II-uitspraak in 2020 bleven de meeste bedrijven gewoon zaken doen met in de VS gevestigde dienstverleners. Ondertussen coördineerden de gegevensbeschermingsautoriteiten hun aanpak van gegevensoverdrachten op Europees niveau. Als gevolg daarvan hebben de Oostenrijks, Frans, Italiaans, en Hongaars hebben de gegevensbeschermingsautoriteiten zich in soortgelijke besluiten uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics. Ook de Deense gegevensbeschermingsautoriteit nam een streng standpunt in in een persbericht. Alle beslissingen komen praktisch neer op een verbod voor de hele staat, zoals we hier hebben uitgelegd. Andere gegevensbeschermingsautoriteiten zullen waarschijnlijk het voorbeeld volgen en zich harder opstellen tegenover Google Analytics.

Privacywetgeving in India in het algemeen

De jurisprudentie van het Hooggerechtshof van India erkent privacy als een grondrecht. India heeft momenteel echter geen uitgebreide wet op de gegevensbescherming. Verschillende wetten, waaronder de Information Technology Act, voorzien in enkele regels inzake gegevensbescherming.

Er is eerder dit jaar in het parlement een federale privacywet ingediend, die vervolgens is ingetrokken. De Indiase regering heeft onlangs het ontwerp voor een nieuwe federale privacywet gepubliceerd.

Eindgedachten

Of Google Analytics nu illegaal is in India of niet, het is zeker niet privacyvriendelijk voor uw websitebezoekers. In een wereld waar overheidstoezicht en monopolistisch wangedrag duidelijker zijn dan ooit, streven we naar een onafhankelijk internet.

Met Simple Analytics kunt u toch inzichten verzamelen en kansen ontdekken uit uw website analytics zonder cookies te gebruiken of persoonsgegevens te verzamelen. Wilt u zien hoe dat eruit ziet? Bekijk ons live dashboard hier.

Als dit u aanspreekt, probeer ons dan eens. Het is gratis.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode