Web Analytics Belangrijke termen

Wat zijn gevoelige gegevens?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt. 2023 en bijgewerkt op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Gevoelige gegevens zijn een soort persoonsgegevens die speciale bescherming vereisen op grond van de privacywetgeving omdat ze als bijzonder gevoelig of vertrouwelijk worden beschouwd. Gevoelige gegevens worden beschermd door privacywetgeving, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) in de Europese Unie en de California Consumer Privacy Act (CCPA) in de Verenigde Staten.

De reikwijdte van gevoelige gegevens hangt af van het toepasselijke rechtskader. Privacywetten leggen doorgaans strengere regels en verplichtingen op voor de verwerking van gevoelige gegevens.

Importeer je Google Analytics gegevens

De huidige versie van Google Analytics is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Je moet migreren. Probeer ons in plaats daarvan

Start 14-dagen proefperiode