Web Analytics Belangrijke termen

Wat is datalokalisatie?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt 2023 en bijgewerkt op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Lokalisatie van gegevens is het opslaan en verwerken van persoonsgegevens in het land of de regio waar de gegevens zijn verzameld. Datalokalisatie wordt vaak ingegeven door bezorgdheid over de privacy en veiligheid van persoonsgegevens, en kan een vereiste zijn van privacywet- en regelgeving.

Datalokalisatie vereist het gebruik van datacenters en andere infrastructuur in het land of de regio waar de gegevens zijn verzameld. Organisaties kunnen ervoor zorgen dat de gegevens onder de relevante privacywet- en regelgeving vallen door persoonsgegevens in het land of de regio op te slaan en te verwerken.

Lokalisatie van gegevens kan verschillende voordelen hebben, zoals betere privacy en veiligheid, meer controle over persoonsgegevens en lagere kosten voor gegevensoverdracht. Lokalisatie van gegevens kan echter ook nadelen hebben, zoals meer complexiteit en kosten en minder flexibiliteit en interoperabiliteit.

Sommige privacywetten, zoals de GDPR, stellen specifieke eisen aan de doorgifte van gegevens buiten een bepaald rechtsgebied. Wanneer dergelijke regels van toepassing zijn, kan datalokalisatie de nalevingslasten en -risico's voor organisaties beperken.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode