Web Analytics Belangrijke termen

Wat zijn paginabezoeken?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt 2023 en bijgewerkt op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Paginabezoeken, ook bekend als pageviews, hebben betrekking op het aantal keren dat een webpagina wordt geladen en door gebruikers wordt geopend. Ze worden gewoonlijk geteld wanneer een gebruiker verzoekt om een webpagina te laden en worden geteld als een enkele gebeurtenis, ongeacht hoe lang de gebruiker blijft of hoe vaak hij de pagina ververst. Paginabezoeken worden doorgaans gerapporteerd als een totaal aantal of als een aantal per periode.

Paginabezoeken geven een algemene indicatie van de populariteit en het bereik van een website. Paginabezoeken zijn echter niet altijd een perfecte maatstaf voor het succes of de effectiviteit van een website, omdat geen rekening wordt gehouden met de kwaliteit of relevantie van de paginabezoeken, de acties en het gedrag van de gebruikers die de pagina bezoeken, of de mate van betrokkenheid bij de pagina.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode