Web Analytics Belangrijke termen

Wat is PHI?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

PHI, of Protected Health Information, verwijst naar de gezondheidsgerelateerde gegevens van een persoon in de context van analyses en persoonlijke gegevens. Dit soort informatie heeft betrekking op iemands medische geschiedenis, gezondheidstoestanden, behandelingen en andere aspecten die verband houden met de gezondheidszorg. PHI is onderworpen aan strikte privacyvoorschriften, zoals de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten, die tot doel heeft de gevoelige gezondheidsinformatie van personen te beschermen.

Een voorbeeld van PHI in de context van analytics is het analyseren van geanonimiseerde patiëntendossiers om patronen en trends in de behandeling van een specifieke medische aandoening vast te stellen. Ziekenhuizen, zorgverleners of onderzoeksorganisaties zouden deze gegevens kunnen gebruiken om de patiëntenzorg te verbeteren, gepersonaliseerde behandelingen te ontwerpen of nieuwe medische ingrepen te ontwikkelen.

Bij de verwerking van PHI in analyses is het van cruciaal belang om de juiste privacy- en veiligheidsmaatregelen te nemen om de rechten van personen te handhaven en hun gezondheidsgegevens te beschermen. Dit kan betekenen dat de gegevens worden geanonimiseerd of afgeschermd om ervoor te zorgen dat geen enkel individu kan worden geïdentificeerd, dat sterke toegangscontroles worden toegepast en dat encryptiemethoden worden gebruikt om de gegevens veilig te houden.

Kortom, PHI zijn gezondheidsgerelateerde persoonlijke gegevens die zorgvuldig moeten worden behandeld en robuust moeten worden beschermd wanneer ze worden gebruikt in een analytische context. Organisaties die met deze gevoelige informatie werken, moeten zich houden aan regelgeving en beste praktijken toepassen om de privacy van personen en gezondheidsgegevens te beschermen.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode