Web Analytics Belangrijke termen

Wat is het privacyschild?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt. 2023 en bijgewerkt op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Het Privacy Shield was een kader voor de doorgifte van persoonsgegevens van de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten (VS) en was bedoeld om de privacyrechten van personen in de EU adequaat te beschermen.

Het Privacy Shield werd opgericht in reactie op de ongeldigverklaring van het vorige kader voor gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS, bekend als het Safe Harbor-kader, en het werd in 2016 aangenomen. Het Privacy Shield zelf werd echter ongeldig verklaard door het Hof van Justitie van de EU in de zaak Schrems II van 2020.

De EU en de VS hebben onlangs een opvolger van het Privacy Shield bedacht (het Trans-Atlantische Data Privacy-kader). De Amerikaanse president Joe Biden heeft in 2022 een uitvoerend bevel inzake datatoezicht ondertekend, en de Europese Commissie zal dit in de komende maanden waarschijnlijk bekrachtigen met een adequaatheidsbesluit. Het nieuwe kader zal waarschijnlijk juridisch worden getoetst door het Hof van Justitie van de EU.

Importeer je Google Analytics gegevens

De huidige versie van Google Analytics is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Je moet migreren. Probeer ons in plaats daarvan

Start 14-dagen proefperiode