Web Analytics Belangrijke termen

Wat is een conversietrechter?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt 2023 en bijgewerkt op 14 aug 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Een conversietrechter visualiseert de stappen van een individu om de gewenste actie te voltooien, zoals het doen van een aankoop, het invullen van een formulier of een abonnement op een dienst.

De conversietrechter wordt doorgaans gepresenteerd als een reeks stappen, waarbij elke stap een andere fase van het proces vertegenwoordigt. De conversietrechter helpt bij het identificeren van de belangrijkste fasen voor het voltooien van de gewenste actie en pakt eventuele knelpunten of obstakels voor conversie aan.

De trechter begint meestal met de bewustwordingsfase, waarin mensen zich bewust worden van een product, dienst of merk. Dit wordt gevolgd door de belangstellingsfase en de evaluatiefase. De laatste fase in de conversietrechter is de conversiefase, waarin mensen de gewenste actie voltooien, zoals het doen van een aankoop, het invullen van een formulier of een abonnement op een dienst. De conversiefase is het uiteindelijke doel van een marketing- of reclamecampagne, en het is de fase waarin de campagne al dan niet succesvol wordt geacht.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode