Web Analytics Belangrijke termen

Wat is de e-Privacy-richtlijn?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 31 mrt. 2023 en bijgewerkt op 4 mei 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

De e-privacyrichtlijn, ook bekend als de "cookierichtlijn", is een richtlijn van de Europese Unie die tot doel heeft de vertrouwelijkheid van elektronische communicatiediensten, zoals internet, e-mail en mobiele telefoons, te beschermen.

De e-Privacy Richtlijn bevat regels en eisen voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Bedrijven die elektronische communicatiediensten aanbieden, moeten de toestemming van personen verkrijgen alvorens cookies of soortgelijke technologieën te gebruiken om hun activiteiten te volgen, met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies en trackers.

Zoals elke richtlijn is de e-privacyrichtlijn niet rechtstreeks toepasselijk. De lidstaten hebben de regels van de richtlijn omgezet in hun nationale wetgeving. De gegevensbeschermingsautoriteiten zien toe op de naleving van de regels van de richtlijn in elke lidstaat.

Importeer je Google Analytics gegevens

De huidige versie van Google Analytics is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Je moet migreren. Probeer ons in plaats daarvan

Start 14-dagen proefperiode