Web Analytics Begrippenlijst

Webanalysemodellen

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 24 dec 2022 en bijgewerkt op 19 feb 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Het concept van webanalyse wordt steeds meer gebruikt in de hedendaagse bedrijfsomgeving. Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven gebruik kunnen maken van webanalysetools die inzichten verschaffen en kansen blootleggen. Dit artikel bespreekt web analytics en schetst de belangrijkste soorten en methoden die worden gebruikt.

 1. Wat zijn tools voor webanalyse en hoe kunnen ze uw bedrijf helpen?
 2. Wat kan analytics u niet vertellen?
 3. Wat zijn de vier belangrijkste soorten gegevensanalyse?
 4. Wat zijn enkele statistische methoden voor gegevensanalyse?
 5. Wat zijn de vijf stappen in gegevensanalyse?
 6. Laatste gedachten
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Wat zijn tools voor webanalyse en hoe kunnen ze uw bedrijf helpen?

Web analytics tools zijn programma's die websiteverkeer en -gebruik bijhouden en meten. Ze helpen u te begrijpen hoe uw website presteert, wie hem bezoekt en welke acties gebruikers ondernemen. Door deze gegevens te verzamelen, kunt u weloverwogen beslissingen nemen over het verbeteren van uw online aanwezigheid en het leveren van betere klantervaringen.

Enkele populaire tools voor webanalyse zijn Google Analytics, Adobe Analytics en natuurlijk onze eigen privacyvriendelijke Simple Analytics.

Wat kan analytics u niet vertellen?

Tools voor websiteanalyse bieden een breed scala aan gegevens en inzichten die nuttig kunnen zijn voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het bereiken van bedrijfsdoelstellingen. Er zijn echter een aantal dingen die website analytics tools u niet kunnen vertellen. Bijvoorbeeld:

De identiteit van individuele gebruikers. Tools voor websiteanalyse verzamelen gegevens over gebruikersgedrag, maar ze verzamelen geen informatie zoals iemands naam, e-mailadres of telefoonnummer. Men moet echter bedenken dat sommige tools voor webanalyse meer inbreuk maken op de privacy dan andere. Google Analytics bijvoorbeeld wordt in verschillende EU-lidstaten als onwettig beschouwd wegens schending van de privacy.

Bovendien kan het u niet vertellen waarom bezoekers uw website verlaten. Het kan u vertellen hoeveel bezoekers zijn vertrokken, op welke pagina ze waren toen ze vertrokken, en de gemiddelde tijd die ze op een pagina doorbrachten voordat ze vertrokken. Maar analytics kan niet vaststellen waarom bezoekers besloten hebben te vertrekken. Deze informatie is te vinden via gebruikersonderzoeken en feedbackformulieren waarin mensen wordt gevraagd naar hun ervaringen met uw website.

Uiteraard kan website-analyse niet het effect meten van traditionele marketingactiviteiten zoals gedrukte advertenties of televisiecommercials. Om de effectiviteit van deze campagnes te begrijpen, is het nodig om reacties te volgen met specifieke URL's of kortingscodes die aan elke campagne zijn gekoppeld.

Wat zijn de vier belangrijkste soorten gegevensanalyse?

Er zijn veel verschillende soorten gegevensanalyse, en de specifieke categorieën en definities kunnen variëren afhankelijk van de context en de doelen van de analyse. Enkele veel voorkomende soorten gegevensanalyse zijn:

 1. Descriptive analytics: Dit type omvat het samenvatten en beschrijven van de gegevens en wordt vaak gebruikt om een overzicht op hoog niveau te bieden. Voorbeelden van beschrijvende analyses zijn het berekenen van het gemiddelde, de mediaan en de modus van een dataset of het maken van grafieken om de gegevens te visualiseren.
 2. Diagnostische analyse: Dit type analyse wordt gebruikt om de redenen achter een bepaalde uitkomst of resultaat te identificeren. Diagnostic analytics omvat een meer diepgaande gegevensanalyse en kan regressieanalyse of clusteringstechnieken gebruiken om patronen en relaties in de gegevens te identificeren.
 3. Voorspellende analyses: Dit type omvat het gebruik van gegevens en statistische modellen om toekomstige gebeurtenissen of resultaten te voorspellen. Predictive analytics kan worden gebruikt om de verkoop te voorspellen, potentiële risico's te identificeren of acties aan te bevelen om een bedrijfsproces te optimaliseren.
 4. Prescriptieve analyse: Dit type gaat verder dan voorspelling en gebruikt gegevens en geavanceerde algoritmen om specifieke acties of beslissingen aan te bevelen. Prescriptive analytics kan besluitvormers verschillende opties en de bijbehorende risico's en voordelen bieden, zodat zij beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Tools voor webanalyse kunnen worden gebruikt voor beschrijvende, diagnostische en voorspellende analyses, maar niet voor prescriptieve analyses.

Wat zijn enkele statistische methoden voor gegevensanalyse?

Er kunnen veel verschillende analysemethoden worden gebruikt om inzichten en waarde uit gegevens te halen. Enkele gangbare analysemethoden zijn beschrijvende analyses, prescriptieve analyses en voorspellende analyses, zoals hierboven vermeld, maar ook datamining en machinaal leren.

Bij datamining wordt gezocht naar patronen in grote datasets om relaties en trends te ontdekken die anders onmogelijk te ontdekken zouden zijn. Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die leert van gegevens en mettertijd verbetert zonder dat daarvoor expliciete programmering nodig is.

Met Google Analytics kunt u al deze methoden gebruiken om de prestaties van uw website te analyseren en het gedrag van gebruikers te begrijpen. Voor beginners is het het beste om te beginnen met beschrijvende analytics, omdat het een overzicht geeft van de belangrijke elementen, zoals paginaweergaven, bouncepercentage, bezoekersbronnen, enzovoort, voordat u dieper in andere analysemethoden duikt.

Wat zijn de vijf stappen in gegevensanalyse?

Dit wordt vaak het "data-analyseproces" of de "data-analysecyclus" genoemd. Het biedt een kader om data-analyseprojecten systematisch en georganiseerd aan te pakken, van het definiëren van het probleem tot het delen van de analyseresultaten. Door onderstaande stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat u de juiste gegevens gebruikt om uw vraag te beantwoorden en dat u uw analyseresultaten nauwkeurig en effectief interpreteert.

Dit zijn de stappen:

 1. Definieer het probleem of de vraag die u wilt beantwoorden.
 2. Verzamel de gegevens die u nodig hebt om de vraag te beantwoorden.
 3. Maak de gegevens schoon en klaar voor analyse.
 4. Analyseer de gegevens om patronen en inzichten te vinden.
 5. Communiceer de resultaten van de analyse aan anderen.

Laatste gedachten

Er zijn verschillende manieren om analytics te benaderen, en het hangt uiteindelijk af van uw behoeften. Wat website analytics betreft, is het essentieel om een duidelijk idee te hebben van welke statistieken voor u belangrijk zijn. Op basis daarvan kunt u bepalen welke analysetool aan deze behoefte voldoet.

Google Analytics kan bijvoorbeeld uiterst nuttig zijn voor bedrijven die met complexe gegevens werken en veel functionaliteiten nodig hebben om inzichten te krijgen en optimalisaties aan het licht te brengen. Aan de andere kant kan Google Analytics te ingewikkeld zijn voor bedrijfseigenaren of marketeers die alleen maar willen zien welke pagina's goed presteren en welke niet. U moet iets anders dan Google Analytics gebruiken als u gegevens op topniveau en een eenvoudig overzicht van de prestaties van uw website nodig hebt. Dit is ook de reden waarom we Simple Analytics hebben gebouwd als een eenvoudig (what's in the name, toch?) en privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics.

Simple Analytics geeft je de inzichten die je nodig hebt in een zeer eenvoudig dashboard. Wil je zien hoe dat eruit ziet? Bekijk dan hier ons live dashboard. Als dit aansluit bij jouw behoefte, probeer ons dan gerust eens uit!

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode