Google Analytics Begrippenlijst

Google Analytics toevoegen aan Angular

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 23 nov 2023 en bijgewerkt op 8 apr 2024 door Iron Brands

Door Google Analytics (GA) te integreren met een Angular-applicatie kun je het gedrag van gebruikers volgen en waardevolle gegevens verzamelen over het gebruik van je applicatie.

  1. Een Google Analytics-eigenschap instellen
  2. Angular Google Analytics-bibliotheek installeren
  3. Configureer de Angular-module
  4. Tracering implementeren in componenten
  5. Testen en implementeren
  6. Overwegingen en best practices
  7. Laatste gedachten

Laten we eens kijken naar de stappen die nodig zijn voor deze integratie.

Een Google Analytics-eigenschap instellen

Als je dat nog niet hebt gedaan, maak dan een GA-eigenschap aan. Hiervoor hebt u een Google Analytics-account nodig. Zorg ervoor dat je een Google Analytics 4 (GA4) eigenschap instelt om up-to-date te blijven met de nieuwste analytics functies van Google. Eenmaal ingesteld, ontvang je een "Measurement ID" (zoals 'G-XXXXXXXXXX').

Angular Google Analytics-bibliotheek installeren

Er zijn verschillende bibliotheken beschikbaar voor het integreren van GA met Angular, zoals angular-gtag. Installeer deze met npm:

npm install angular-gtag

Configureer de Angular-module

Importeer de bibliotheek in je Angular app in de app.module.ts en voeg deze toe aan de imports array:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; import { NgModule } from '@angular/core'; import { GtagModule } from 'angular-gtag'; import { AppComponent } from './app.component'; @NgModule({ declarations: [AppComponent ], imports: [ BrowserModule, GtagModule.forRoot({trackingId: 'YOUR_MEASUREMENT_ID', trackPageviews: true }) ], providers: [], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

Vervang 'YOUR_MEASUREMENT_ID' door uw werkelijke GA Measurement ID.

Tracering implementeren in componenten

U kunt nu de Gtag-service gebruiken in uw componenten om paginaweergaven of specifieke gebeurtenissen te volgen:

import { Component } from '@angular/core'; import { Gtag } from 'angular-gtag'; @Component({ selector: 'app-mijn-component', templateUrl: './mijn-component.component.html', styleUrls: ['./mijn-component.component.css'] }) export class MyComponent { constructor(private gtag: Gtag) { this.gtag.event('screen_view', { 'app_name': 'myApp', 'screen_name': 'Home' }); }

Testen en implementeren

Nadat u de trackingcode hebt geïmplementeerd, implementeert u uw applicatie. Gebruik het Google Analytics dashboard om te controleren of de gegevens worden ontvangen. U kunt ook browserextensies zoals Google Analytics Debugger voor Chrome gebruiken om de tracking te debuggen en te controleren.

Overwegingen en best practices

  • Naleving van privacywetten: Wees je bewust van privacywetten zoals GDPR, en zorg ervoor dat je applicatie hieraan voldoet, inclusief het verkrijgen van toestemming van de gebruiker voor cookies, indien vereist.
  • Aangepaste gebeurtenissen bijhouden: GA staat het bijhouden van aangepaste gebeurtenissen toe. Identificeer de belangrijkste gebruikersinteracties in je app die je wilt volgen en implementeer het bijhouden van gebeurtenissen voor die interacties.
  • Controleer gegevens regelmatig: Controleer regelmatig je GA-dashboard om er zeker van te zijn dat de gegevens correct worden vastgelegd en om inzichten te verkrijgen.

Laatste gedachten

Google Analytics toevoegen aan je Angular-applicatie is een krachtige manier om inzicht te krijgen in het gedrag van je gebruikers. Echter, Google Analytics kan soms te complex zijn voor veel organisaties.

Bij Simple Analytics bieden we een eenvoudigere en meer privacy-gerichte analytics-oplossing, die een eenvoudigere interface biedt om de informatie te krijgen die je nodig hebt. Bekijk ons live analytics dashboard om het zelf te zien.