Google Analytics Begrippenlijst

Google Analytics toevoegen aan Gridsome

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 23 nov 2023 en bijgewerkt op 7 apr 2024 door Iron Brands

Door Google Analytics (GA) in een Gridsome-toepassing te integreren, kunt u gebruikersinteracties bijhouden en inzichtelijke gegevens verzamelen over het verkeer op uw website. Gridsome is een op Vue.js gebaseerd framework en kan voor dit doel gebruikmaken van Vue-plugins.

Laten we de stappen doorlopen om Google Analytics, in het bijzonder gericht op Google Analytics 4 (GA4), toe te voegen aan een Gridsome-project.

  1. Een Google Analytics-eigenschap instellen
  2. Installeer de Gridsome-plugin voor Google Analytics
  3. Gebeurtenistracering implementeren (optioneel)
  4. Testen en verifiëren
  5. Overwegingen en best practices
  6. Laatste gedachten

Een Google Analytics-eigenschap instellen

Ten eerste moet u ervoor zorgen dat u een Google Analytics 4 (GA4) eigenschap hebt. Maak in uw Google Analytics-account een nieuwe eigenschap en verkrijg de "Measurement ID" (geformatteerd als 'G-XXXXXXXXXX').

Installeer de Gridsome-plugin voor Google Analytics

Gridsome biedt plugins die het integreren van diensten van derden vereenvoudigen. Installeer de Gridsome-plugin voor Google Analytics:

npm install @gridsome/plugin-google-analytics

Configureer de plugin in gridsome.config.js

Voeg de Google Analytics-plugin toe en configureer deze in uw gridsome.config.js-bestand met uw GA-meet-ID:

module.exports = { // Andere configuraties... plugins: [ // Andere plugins... { use: '@gridsome/plugin-google-analytics', options: { id: 'YOUR_MEASUREMENT_ID' // Vervangen door uw Google Analytics Measurement ID } }, }

Gebeurtenistracering implementeren (optioneel)

Voor het volgen van specifieke gebeurtenissen, zoals knopklikken of formulierinzendingen, kunt u direct de GA-methodes in uw componenten of pagina's gebruiken:

export default { methods: { trackEvent() { if (typeof window !== 'undefined' && window.gtag) { window.gtag('event', 'your_event_name', { // Event parameters }); } }

Testen en verifiëren

Test na het implementeren van uw applicatie om er zeker van te zijn dat GA de paginaweergaven en gebeurtenissen correct bijhoudt. De Google Analytics Debugger voor Chrome is hiervoor een handig hulpmiddel.

Overwegingen en best practices

  • Naleving van privacywetgeving: Houd rekening met privacywetten zoals GDPR. Integreer indien nodig toestemmingsmechanismen voor cookies en tracking.
  • Single Page Application (SPA) Gedrag: Aangezien Gridsome een SPA-framework is, moet je ervoor zorgen dat de plugin paginawijzigingen correct bijhoudt.
  • Debuggen: Het is essentieel om je tracking setup te testen in een staging-omgeving voordat je live gaat.

Laatste gedachten

Het integreren van Google Analytics in je Gridsome-site is een belangrijke stap in het begrijpen van gebruikersgedrag en het optimaliseren van de prestaties van je site. Echter, Google Analytics kan soms te complex zijn voor veel organisaties.

Bij Simple Analytics bieden we een eenvoudiger, privacy-gericht alternatief, dat een eenvoudigere interface biedt om de informatie te krijgen die u nodig hebt, terwijl de privacy van de gebruiker wordt gerespecteerd. Bekijk ons live analytics dashboard om het zelf te zien.