Google Analytics Begrippenlijst

Google Analytics toevoegen aan PHP

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 23 nov 2023 en bijgewerkt op 8 apr 2024 door Iron Brands

Door Google Analytics 4 (GA4) te integreren in een PHP-website kun je gebruikersinteracties bijhouden en waardevolle inzichten krijgen in het verkeer en de prestaties van je site. De focus van GA4 op gebeurtenisgestuurde gegevens biedt een meer genuanceerd begrip van gebruikersgedrag in vergelijking met eerdere versies.

  1. Google Analytics 4-eigendom instellen
  2. Verkrijg uw meet-ID
  3. Voeg de GA4-trackingcode toe aan uw website
  4. De integratie controleren
  5. Gebeurtenistracering implementeren (optioneel)
  6. Laatste gedachten

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding om GA4 te integreren met een PHP website.

Google Analytics 4-eigendom instellen

Als u dit nog niet hebt gedaan, maak dan een GA4-eigenschap aan voor uw website. Ga naar de website van Google Analytics om deze in te stellen.

Verkrijg uw meet-ID

Zoek in de instellingen van uw GA4-eigenschap naar uw meet-ID. Deze ziet er meestal uit als G-XXXXXXXXXX en is cruciaal voor het verzenden van gegevens naar GA4.

Voeg de GA4-trackingcode toe aan uw website

De trackingcode moet worden toegevoegd aan elke pagina die u wilt volgen. In een PHP-website wordt dit vaak gedaan door de code in te voegen in een headerbestand dat op elke pagina staat.

Plaats het GA4-trackingscript in de <head>-tag van je headerbestand (bijvoorbeeld header.php):

<head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; functie gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX', {'send_page_view': true }); </script> ... </head> ...

Vervang G-XXXXXXXXXX door je eigenlijke meet-ID.

De integratie controleren

Nadat u de trackingcode hebt geïmplementeerd, bezoekt u uw website en controleert u de realtime rapporten in Google Analytics om te controleren of uw bezoeken worden geregistreerd.

Gebeurtenistracering implementeren (optioneel)

GA4 is zeer gebeurtenisgericht. Misschien wilt u specifieke acties op uw website volgen, zoals klikken op knoppen of het indienen van formulieren. Hiervoor moet u extra JavaScript toevoegen om gebeurtenissen te triggeren. Bijvoorbeeld:

document.getElementById("your-button-id").addEventListener("click", function() { gtag('event', 'click', {'event_category': 'Button', 'event_label': 'Your Button Label' });

Dit fragment stuurt een event naar GA4 wanneer op de opgegeven knop wordt geklikt.

Laatste gedachten

Het toevoegen van GA4 aan je PHP website kan je inzicht in de interactie tussen gebruikers en je site aanzienlijk verbeteren. Houd er echter rekening mee dat Google Analytics voor sommige gebruikers te complex kan zijn.

Bij Simple Analytics bieden we een eenvoudiger alternatief dat de privacy respecteert en de belangrijkste inzichten biedt die je nodig hebt zonder de complexiteit en privacyproblemen van GA4. Onze tool is ontworpen voor gebruiksgemak en duidelijkheid, zodat u waardevolle inzichten krijgt op een eenvoudige manier. Bekijk ons live analytics dashboard om het zelf te zien.