Alles wat u moet weten over digitale privacy

Image of Carlo Cilento

Gepubliceerd op 22 mrt. 2023 en bijgewerkt op 11 mei 2023 door Carlo Cilento

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Privacy is moeilijk te definiëren. Politieke theoretici, filosofen en rechtsgeleerden hebben bibliotheken volgeschreven over wat privacy inhoudt. Maar in een notendop houdt privacy verband met het idee dat iedereen recht heeft op een privé-levenssfeer waarin men zich zonder toestemming kan mengen. In zekere zin is privacy het moeten aankloppen om andermans huis binnen te gaan.

Digitale privacy is hetzelfde idee toegepast op het digitale domein. Je hebt recht op een privésfeer, ook in je digitale leven. De gegevens in die sfeer zijn van jou, en er zijn grenzen aan wat anderen ermee kunnen doen.

Maar het afdwingen van deze grenzen is moeilijk. Je hebt controle over je huis omdat je de sleutels van de deur hebt. De digitale wereld is anders. Acties zoals lid worden van een sociaal netwerk, googlen naar het dichtstbijzijnde Japanse restaurant, of het gebruik van een dating app laten uw gegevens in de handen van andere mensen en onder hun controle. Uw gegevens laten corrigeren of wissen kan moeilijk of onmogelijk zijn. In feite is het vaak moeilijk om er zelfs maar achter te komen wie uw gegevens precies heeft en wat ze ermee doen. U hebt een privé-sfeer op het internet, maar u hebt de sleutels niet in handen.

guy-with-backpack.png

Daarom hebben we wetten inzake gegevensbescherming nodig. De wet compenseert uw gebrek aan controle over uw digitale privésfeer. Ze beperkt wat overheden en andere instanties met uw gegevens kunnen doen en stelt u in staat juridische stappen te ondernemen wanneer deze grenzen worden geschonden.

  1. Waarom is digitale privacy belangrijk?
  2. Wat gebeurt er op het gebied van digitale privacy?
  3. Nieuwe privacy-uitdagingen
  4. Hoe u uw digitale privacy kunt beschermen
  5. Privacy is een politieke kwestie
  6. Wat is dan de oplossing?
  7. Waarom kan het ons wat schelen?
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Waarom is digitale privacy belangrijk?

We leven in een onderling verbonden wereld. Het internet is doorgedrongen in talloze aspecten van ons leven. We winkelen op Amazon, navigeren door onbekende steden met Google Maps en houden contact met Whatsapp. We gebruiken sociale netwerken om met mensen in contact te komen, commentaar te geven op hoe schattig hun katten zijn en ruzie te maken met vreemden. Daarbij genereren we enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens waarover we geen directe controle hebben.

Bedrijven realiseerden zich al snel dat gegevens enorm winstgevend waren (en nog steeds zijn). In feite ging de ontwikkeling van Web 2.0 hand in hand met de toenemende monetarisering van persoonlijke gegevens. Gerichte reclame, massale profilering van gebruikers en de verkoop van gegevens aan derden en gegevensmakelaars zijn allemaal manieren waarop bedrijven geld kunnen verdienen aan jouw digitale leven. Uw gegevens zijn handelswaar, en bedrijven zullen alles doen om ze te krijgen.

Het internet wordt met de dag indringender, en daarom is digitale privacy belangrijker dan ooit.

Wat gebeurt er op het gebied van digitale privacy?

Digitale privacy is de afgelopen jaren snel gegaan. In 2018 werd de GDPR van kracht, waarmee een solide basis werd gelegd voor het Europees kader voor gegevensbescherming. De lidstaten hebben vervolgens hun nationale wetgeving aangepast aan de verordening, en Europese en nationale privacyautoriteiten hebben veel richtsnoeren, adviezen en verduidelijkingen gepubliceerd over hoe gegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met de GDPR. Met de GDPR, de nationale implementaties ervan en de steeds groter wordende hoeveelheid richtsnoeren van privacyautoriteiten is digitale privacy nu een dichtgeregeld terrein in Europa.

De ontwikkelingen blijven niet beperkt tot de EU en de EER. Aan de andere kant van de oceaan werkt het Amerikaanse Congres aan de eerste federale privacywet (ADPPA). Intussen hebben verschillende lidstaten van de VS zelf privacywetten aangenomen, waaronder Californië, waar de techreuzen van Silicon Valley wonen. Andere grote economieën hebben uitgebreide privacywetten aangenomen (of werken daar momenteel aan) om nieuwe privacykwesties beter aan te pakken. Deels is dit te danken aan het voorbeeld van de GDPR.

Regeringen zien eindelijk het belang van digitale privacy in, en wereldwijd bloeit de privacywetgeving op. Maar digitale privacy staat ook voor nieuwe uitdagingen.

Nieuwe privacy-uitdagingen

Neem bijvoorbeeld de introductie van AI en meer specifiek chatGPT. AI roept vragen op over privacy, verantwoordingsplicht en eerlijkheid die iedereen aangaan. AI kan oneerlijke discriminatie veroorzaken of versterken wanneer het wordt ingezet door bedrijven of overheden. Zelfs algemeen beschikbare chatbots kunnen worden gekraakt om persoonlijke gegevens te onthullen of zich op onbedoelde en schadelijke wijze te gedragen. Geen wonder dat ethische AI momenteel een hot topic is.

Ook andere technologieën roepen moeilijke vragen op. Wie controleert de gegevens in een blockchain? Heeft het begrip controle over gegevens wel zin in deze context? En welke mate van controle hebben gebruikers over hun eigen gegevens wanneer een blockchain het onmogelijk maakt om in het verleden uitgewisselde informatie tussen knooppunten te verwijderen?

Niet alle privacykwesties komen voort uit technologische vooruitgang; er spelen ook politieke kwesties. Wereldwijd maken inlichtingendiensten op steeds agressievere wijze gebruik van elektronisch toezicht, en de meeste regeringen zijn er niet erg happig op om deze kwestie aan te pakken. En natuurlijk moeten er op beleidsniveau moeilijke keuzes worden gemaakt tussen het beschermen van de privacy en het nastreven van andere belangrijke doelstellingen, zoals het voorkomen van terrorisme en ernstige misdrijven.

Kortom, digitale privacy is urgenter, complexer en opwindender dan ooit, en dit is een uitstekend moment om u erin te verdiepen.

Hoe u uw digitale privacy kunt beschermen

Als u geeft om uw digitale privacy, kunt u proberen uw digitale voetafdruk te minimaliseren. Overstappen op privacyvriendelijke diensten is een goed begin. Er zijn genoeg gratis en betaalde alternatieven voor populaire diensten, zoals de hier genoemde.

Sociale netwerken zijn de eerste die moeten verdwijnen. Je kunt niet aanwezig zijn op Facebook of TikTok en je privacy behouden. Zelfs als u een nepprofiel gebruikt, zullen deze apps nog steeds veel gegevens over uw apparaat en gedrag verzamelen.

Browsers zijn erg belangrijk als het gaat om privacy. Sommige, zoals Firefox en Brave hebben degelijke ingebouwde opties om cookies te blokkeren en fingerprinting moeilijker te maken. Tor presteert zeer goed tegen fingerprinting, hoewel het enige functionaliteit opoffert ten behoeve van privacy. Bekijk dit interessante stuk voor meer informatie over browserprivacy.

Pas op voor Chrome en Chromium in het algemeen. Google heeft Chrome ontwikkeld, en dat is alles wat u moet weten. Andere op Chromium gebaseerde browsers doen het qua privacy beter dankzij degelijke ad-blocking plug-ins. Chromium zal echter ergens in de toekomst overstappen op Manifest v3. Manifest v3 is een controversieel extensiemanifest dat de mogelijkheden van alle extensies op Chromium-browsers zal beperken, inclusief ad-blockers. Dus op Chromium gebaseerde browsers zijn op de lange termijn geen goede gok (Brave is de uitzondering omdat zijn ad-blocking technologieën een kernonderdeel van het programma zijn en niet afhankelijk zijn van plug-ins).

Als het gaat om het minimaliseren van uw vingerafdruk, kan het verleidelijk zijn om te vertrouwen op een VPN, behalve dat niet alle VPN's zo privacy-vriendelijk zijn als ze beweren. Het netwerk ziet al uw verkeer, en u kunt niet weten hoe lang de gegevens worden opgeslagen en wat de provider ermee doet. Als u een stap verder wilt gaan, is een Virtual Private Server waarschijnlijk beter.

Privacy is een politieke kwestie

Uw digitale voetafdruk minimaliseren is goed, maar uiteindelijk is er maar zoveel dat u individueel kunt doen. Je kunt de stekker uit de sociale media trekken, je beperken tot privacy-vriendelijke diensten, een VPS gebruiken, en in het algemeen proberen je digitale voetafdruk tot een minimum te beperken. Maar uiteindelijk moet je iemand mailen op zijn Gmail-account of sms'en op Whatsapp. Zelfs het openen van een bankrekening laat sporen na in de digitale omgeving. En je huis staat op Google Maps, of je het nu leuk vindt of niet. Tenzij je naar het bos gaat en het survivalistische leven omarmt, zul je een digitale voetafdruk achterlaten.

Wat is dan de oplossing?

Als consument heeft u enige invloed door uw koopkracht. U kunt ervoor kiezen privacy-vriendelijke diensten te steunen en privacy-invasieve diensten zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat is niet genoeg. Er valt te veel geld te verdienen met het exploiteren van gegevens. En giganten als Meta en Google bevinden zich in een machtspositie waarin ze weinig of geen concurrentie ondervinden. Marktdruk alleen zal de grootste spelers niet in het gareel houden.

Al met al is het beste wat je kunt doen privacybewust zijn en het bewustzijn over privacykwesties verspreiden. Het grote publiek en de media zijn privacybewuster dan ooit, en naarmate de trend zich voortzet, hebben privacyverstorende bedrijven steeds meer te verliezen in termen van publiek imago.

Privacybewuste burgers kennen hun rechten ook beter en zijn eerder geneigd ze af te dwingen. Zo komen de meeste privacyzaken onder de aandacht van rechtbanken en autoriteiten, en hoe meer dat gebeurt, hoe beter.

Dit is ook de reden waarom het werk van belangengroepen (zoals de privacy-NGO's in het Europees netwerk voor digitale rechten ) heel belangrijk is. Zij werken hard aan bewustmaking, en als uw digitale privacy is geschonden, zijn sommige van hen misschien bereid de zaak op te nemen of nuttig advies te geven.

Tot slot, als u of uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt, kunt u de verwerking van de gegevens beperken tot het noodzakelijke: verzamel geen gegevens die u niet nodig hebt, bewaar ze niet langer dan nodig en geef ze niet door aan derden, tenzij u daar een heel goede reden voor hebt en erop vertrouwt dat zij verantwoordelijk met de gegevens omgaan.

Met andere woorden, u kunt proberen zo min mogelijk deel uit te maken van de data-grabbing machine en in plaats daarvan een dataminimalisatie mentaliteit omarmen. Dit zal de wereld en het internet niet van de ene op de andere dag veranderen, maar het helpt wel. Het kan ook een gezonde zakelijke beslissing zijn, zoals we in een andere blog hebben uitgelegd

Waarom kan het ons wat schelen?

Bij Simple Analytics geloven we in een onafhankelijk internet dat vriendelijk is voor websitebezoekers. Dit is de reden waarom we Simple Analytics in de eerste plaats hebben gebouwd. Een privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics zonder de tracking bullshit. U kunt nog steeds zien wat er op uw website gebeurt zonder cookies of het verzamelen van persoonlijke gegevens. Als dit resoneert met je, voel je vrij om ons te proberen!

Importeer je Google Analytics gegevens

De huidige versie van Google Analytics is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Je moet migreren. Probeer ons in plaats daarvan

Start 14-dagen proefperiode