Is Google Analytics illegaal in Hongarije?

Image of Carlo Cilento

Gepubliceerd op 10 nov. 2022 en bijgewerkt op 11 mei 2023 door Carlo Cilento

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Volgens de laatste editie van noyb's GDPRtoday nieuwsbrief, zal de Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit zich mogelijk binnenkort aansluiten bij de Oostenrijkse, Franse, en Italiaanse DPA's in een uitspraak tegen het gebruik van Google Analytics.

Een disclaimer is hier op zijn plaats: de uitspraak is nog niet gepubliceerd, en Noyb is als privacy-NGO direct bij de zaak betrokken. Wij achten de informatie betrouwbaar omdat wij menen dat Noyb geen aannemelijk belang heeft bij het verspreiden van onjuiste informatie over de uitkomst van een van haar zaken, maar enige discretie is geboden.

  1. De zaak
  2. Het grotere plaatje
Logo of MichelinMichelin chose Simple AnalyticsJoin them

De zaak

De zaak is een van de 101 klachten van noyb. Volgens de samenvatting op de gpdrhub (ook een noyb-project) zal de uitspraak sterk lijken op die van de andere drie gegevensbeschermingsautoriteiten.

Een Hongaarse weersvoorspellingswebsite gebruikte Google Analytics, waarvoor overdracht van persoonsgegevens tussen Google Ireland Ltd. en het in de VS gevestigde Google LLC nodig is. Een betrokkene, vertegenwoordigd door noyb, klaagde dat de doorgifte van zijn persoonsgegevens geen effectieve waarborgen bood tegen Amerikaanse bewaking en daarom onrechtmatig was. De Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit (NAIH) zou de klacht hebben toegewezen en de website hebben gelast het gebruik van Google Analytics te staken.

Hoewel de uitspraken van de Oostenrijkse, Franse en Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteiten betrekking hadden op individuele voor de verwerking verantwoordelijken, scheppen zij een precedent dat praktisch neerkomt op een verbod voor de hele staat. Dit komt doordat de voor de verwerking verantwoordelijken die Google Analytics gebruiken, niet in staat zijn adequate waarborgen te implementeren (meer daarover hier). Er zijn goede redenen om te verwachten dat dit ook voor Hongarije het geval zal zijn, aangezien de gegevensbeschermingsautoriteiten een gecoördineerde aanpak volgen bij de beslissing over de 101 klachten. Dus als de informatie juist is, kan het gebruik van Google Analytics binnenkort onwettig zijn in Hongarije onder de GDPR.

Net als bij eerdere DPA's die het gebruik van Google Analytis verbieden, hebben we enige verwarring gezien over de vraag of dit geldt voor de huidige Google Analytics-versie (universal analytics) of ook voor de nieuwe versie (Google Analytics 4). Het korte antwoord is dat de uitspraken voor beide versies gelden. We hebben hier uitgebreider over geschreven in deze blog.

Het grotere plaatje

De doorgifte van gegevens in de VS is al een tijdje een juridische puzzel voor bedrijven. De problemen komen voort uit de implicaties van de Schrems II-zaak uit 2020. In een notendop oordeelde het Hof dat doorgifte van gegevens naar de VS Europese gegevens blootstelt aan Amerikaans toezicht en dat dergelijke doorgiften onwettig zijn tenzij de voor de verwerking verantwoordelijken doeltreffende waarborgen invoeren om de gegevens te beschermen. Helaas is dit in veel gevallen moeilijk of onmogelijk.

Kort na Schrems II heeft noyb 101 klachten ingediend tegen Google Analytics en Facebook Connect. Alle klachten draaien om gegevensdoorgifte en zijn bedoeld om de gegevensbeschermingsautoriteiten aan te zetten tot een striktere handhaving van het Schrems II-arrest.

De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben hun aanpak van de klachten op Europees niveau gecoördineerd. Als gevolg daarvan hebben drie gegevensbeschermingsautoriteiten (de Oostenrijkse DSB, de Franse CNIL en de Italiaanse GPDP) zich tot dusver uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics. Ook het Deense Datatilsynet volgde het voorbeeld door in een persbericht het gebruik van GA praktisch onwettig te verklaren. Als het laatste nieuws juist is, wordt de Hongaarse NAIH de vierde gegevensbeschermingsautoriteit die Google Analytics praktisch verbiedt in haar lidstaat (of de vijfde, als we Datatilsynet meetellen).

Wilt uop de hoogte blijven? Abonneer u op theprivacynewsletter.com om het laatste nieuws te ontvangen. Op zoek naar een Google Analytcs alternatief dat wel voldoet aan de EU-wetgeving? In tegenstelling tot Google geloven wij in het creëren van een onafhankelijk web dat vriendelijk is voor websitebezoekers. Als dit u aanspreekt, neem dan gerust een kijkje bij ons.

Importeer je Google Analytics gegevens

De huidige versie van Google Analytics is vanaf 1 juli niet meer beschikbaar. Je moet migreren. Probeer ons in plaats daarvan

Start 14-dagen proefperiode