Wat zijn de risico's van het negeren van gegevensprivacy in bedrijven

Image of Carlo Cilento

Gepubliceerd op 17 jan 2023 en bijgewerkt op 15 aug 2023 door Carlo Cilento

Privacy van gegevens wordt algemeen beschouwd als een essentieel bedrijfsprincipe. Aangezien het gebruik van gegevens steeds belangrijker wordt, is de behoefte aan privacy en bescherming van gegevens groot. Verhalen over datalekken, fikse boetes en reputatieschade zijn breed uitgemeten. Toch heeft nog steeds niet elke organisatie de juiste maatregelen getroffen. De redenen daarvoor variëren, maar komen meestal neer op onwetendheid of onvermogen.

Dit artikel schetst de risico's van het negeren van dataprivacy.

  1. Boetes
  2. Aansprakelijkheid
  3. Verlies van gegevens
  4. Reputatie
  5. Slotopmerkingen
Logo of the Government of the United KingdomThe UK Government chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Boetes

Het eerste en voor de hand liggende risico van het negeren van gegevensprivacy is dat u daarvoor een boete kunt krijgen. In veel landen is er een onafhankelijke autoriteit met de bevoegdheid om boetes uit te delen voor inbreuken op de gegevensbescherming - denk aan de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU of de Federal Trade Commission in de VS.

Elk rechtssysteem heeft zijn eigen regels voor het berekenen van boetes. Niet-naleving kan onder de GDPR behoorlijk duur zijn: in de EU kunnen de boetes oplopen tot 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf, of 20 miljoen euro als dat meer is. 4% van de jaaromzet kan voor grotere bedrijven veel geld zijn: de Luxemburgse DPA heeft Amazon vorig jaar bijvoorbeeld een recordboete van 746 miljoen euro opgelegd.

Bovendien gaan boetes meestal gepaard met een bevel om de gegevensverwerking in overeenstemming te brengen. Dit vereist soms uitgebreide wijzigingen in de gegevensarchitectuur van een bedrijf, wat belastend kan zijn en de gegevensverwerking van het bedrijf tijdelijk kan verstoren.

Aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade die een betrokkene lijdt door uw privacyschendingen. Verschillende rechtssystemen beschermen individuele rechten met verschillende instrumenten en handhaven deze aansprakelijkheid op verschillende manieren, maar uiteindelijk wordt u aansprakelijk gesteld.

In de huidige datagestuurde economie verwerken bedrijven gegevens van een groot aantal gebruikers en klanten. Als het rechtssysteem groepsacties toestaat, kan zelfs kleine schade aan individuele klanten leiden tot zeer hoge schadevergoedingen. En als class actions niet mogelijk zijn, kan een bedrijf betrokken raken bij talrijke juridische procedures met individuele klanten, wat tot aanzienlijke juridische kosten kan leiden.

Er zij ook op gewezen dat boetes en schadevergoeding verschillende begrippen zijn: bedrijven worden soms geconfronteerd met zowel boetes als schadevergoeding voor dezelfde schendingen.

Verlies van gegevens

Het negeren van gegevensprivacy kan leiden tot datalekken. Als dit gebeurt, kunnen bedrijven de controle verliezen over waardevolle gegevens die hen een voorsprong op de concurrentie zouden kunnen geven. Daarom hebben bedrijven uitgebreide noodherstelplannen en zullen zij cruciale gegevens zoals bedrijfsgeheimen meestal ter plaatse verwerken en opslaan in plaats van te vertrouwen op een externe verwerker.

Ransomware-aanvallen zijn ook een reëel risico. Ze verstoren de bedrijfsvoering, losgeld is duur, en omdat het om een datalek gaat, kan het bedrijven een boete kosten bovenop het losgeld!

Reputatie

Als het om privacyschendingen gaat, vrezen bedrijven vaak nog meer reputatieschade dan boetes en aansprakelijkheden. Een reputatie van slecht gegevensbeheer kan klanten en marktpartners afschrikken - vooral wanneer het nieuws over een datalek openbaar wordt gemaakt of wanneer louche gegevens openbaar worden gemaakt.

De voorwaarden voor het publiceren van een besluit verschillen per rechtsstelsel: sommige autoriteiten publiceren alleen besluiten als begeleidende sanctie voor ernstige schendingen, terwijl andere al hun besluiten publiceren. De website van de UKO ICO bevat bijvoorbeeld een uitgebreide database van alle datalekken die sinds 2021 zijn gemeld - op die lijst wil je niet eindigen!

Slotopmerkingen

Het is algemeen bekend dat gegevensprivacy belangrijk is en ook een algemeen bedrijfsprincipe. We hebben geschreven over verschillende acties die u kunt ondernemen om de privacy van uw gegevens te beschermen en 100% GDPR-compliant te zijn.

Bij Simple Analytics zijn we ons bewust van de risico's van het negeren van gegevensprivacy. Als privacy-first Google Analytics-alternatief is gegevensprivacy een van onze belangrijkste pijlers. Wij geloven dat u inzicht kunt krijgen in de prestaties van uw website zonder persoonlijke gegevens te verzamelen. Als dit resoneert met je, voel je vrij om ons een keer te proberen!

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode