Is Google Analytics illegaal in Kroatië?

Image of Iron Brands

Gepubliceerd op 13 jan 2023 door Iron Brands

Dit artikel is automatisch vertaald. Ga naar de Engelse versie voor het origineel.

Privacy NGO noyb heeft twee klachten ingediend tegen Kroatische websites, waarin wordt geklaagd dat het gebruik van Google Analytics niet GDPR-conform is.

De klachten zijn nog niet beslist. Maar vier Europese gegevensbeschermingsautoriteiten hebben zich al uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics in soortgelijke klachten van noyb en een andere (het Deense Datatilsynet) heeft in een persbericht Google Analytics praktisch verboden in Denemarken. Deze autoriteiten volgen een gecoördineerde aanpak, dus andere EER- en EU-landen zoals Kroatië kunnen volgen.

  1. Moet ik me zorgen maken over de GDPR in Kroatië?
  2. Wat is de Kroatische privacywetgeving?
  3. Waar gaat al die GDPR ophef over?
  4. Eindgedachten
Logo of MichelinMichelin chose Simple AnalyticsJoin them

Laten we erin duiken!

Moet ik me zorgen maken over de GDPR in Kroatië?

Kroatië is een lidstaat van de Europese Unie, dus de GDPR is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten van Kroatische bedrijven.

De GDPR geldt ook voor elke dienst die gericht is op de Kroatische markt. Bovendien, als de doelgroep van uw website Kroatië omvat en u Google Analytics gebruikt, is deze ook op u van toepassing.

Maar er is een addertje onder het gras: het geldt alleen als u persoonsgegevens verwerkt. Met privacyvriendelijke analysetools zoals Simple Analytics kunt u waardevolle inzichten krijgen zonder persoonsgegevens te verwerken. Zo voldoet u aan de GDPR omdat deze niet van toepassing is op de gegevens die u in eerste instantie verwerkt.

Wat is de Kroatische privacywetgeving?

Het belangrijkste kader voor gegevensbescherming is de GDPR van de Europese Unie. Deze wetgeving wordt gehandhaafd door Kroatische rechtbanken en door de Kroatische autoriteit voor gegevensbescherming, het AZOP. Kroatië valt ook onder de artikelen 7 en 8 van het EU-Handvest van de grondrechten, die de privacy beschermen en recht geven op gegevensbescherming.

Daarnaast is Kroatië een lidstaat van de Raad van Europa. Als zodanig heeft Kroatië het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens geratificeerd, dat het privéleven en de correspondentie beschermt. Kroatië heeft ook Verdrag 108 van de Raad van Europa geratificeerd, het enige bindende internationale verdrag inzake gegevensbescherming.

Waar gaat al die GDPR ophef over?

De recente trend van beslissingen tegen Google Analytics maakt deel uit van een grotere juridische puzzel over gegevensoverdracht tussen de EER en de VS. Dit is dus veel groter dan individuele landen zoals Kroatië, en het is ook groter dan Google Analytics. We hebben er al uitgebreid over geschreven op onze blog, dus hier is een korte versie.

De kern van de zaak is staatstoezicht. Volgens de GDPR kunnen Europese persoonsgegevens alleen buiten de EER worden doorgegeven als dat veilig gebeurt. Dit is moeilijk voor Amerikaanse gegevensoverdrachten omdat het rechtskader van de VS uitgebreide en invasieve surveillance toestaat over de gegevens van buitenlandse burgers, waaronder Kroatische burgers.

Twee kaders voor gegevensoverdracht (Safe Harbor en Privacy Shield) tussen de EU en de VS maakten in het verleden GDPR-conforme gegevensoverdrachten mogelijk, maar beide kaders werden ongeldig verklaard door het Hof van Justitie van de EU in de zaken Schrems I en II. Een derde kader is in de maak, maar zal zeker juridisch worden aangevochten. Met een Schrems III-arrest in het verschiet blijft de toekomst van de gegevensstromen tussen de EU en de VS onzeker.

In de tussentijd moeten Kroatische bedrijven en Europese bedrijven, in het algemeen, hun toevlucht nemen tot verschillende juridische instrumenten (meestal standaard contractuele clausules) om rechtmatig gegevens naar de VS door te geven onder de GDPR. Het probleem met deze instrumenten is echter dat ze geen bescherming bieden tegen staatstoezicht. Daarom heeft het Hof van Justitie in de zaak Schrems II verduidelijkt dat zij moeten worden aangevuld met extra privacybeschermende maatregelen wanneer gegevens naar "onveilige" landen worden verzonden. Dit is moeilijk en volstrekt onmogelijk voor de overdrachten die nodig zijn voor bepaalde clouddiensten zoals Google Analytics (we schreven hierover hier).

Na het Schrems II-arrest in 2020 bleven de meeste bedrijven gewoon zaken doen met in de VS gevestigde dienstverleners. In de tussentijd diende NGO noyb 101 klachten in over gegevensoverdrachten tegen Europese websites die Google Analytics en Facebook Connect gebruiken om de autoriteiten aan te zetten tot een striktere handhaving van het Schrems II-arrest.

De gegevensbeschermingsautoriteiten coördineerden hun aanpak op Europees niveau om de klachten coherent te behandelen. Bijgevolg hebben de Oostenrijks, Frans, Italiaans, en Hongaars De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben zich in zeer vergelijkbare besluiten uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics, en de Deense gegevensbeschermingsautoriteit heeft in wezen hetzelfde gedaan in een persbericht. Hoewel de beslissingen betrekking hebben op een individuele controller, vormen ze allemaal een precedent dat praktisch neerkomt op een verbod voor de hele staat, zoals we hier hebben uitgelegd. Mocht het AZOP hetzelfde doen, dan zou zijn beslissing een soortgelijk precedent scheppen voor Kroatië.

Met de coördinatie op Europees niveau en de invloedrijke Franse en Italiaanse autoriteiten die het voortouw nemen, zullen andere gegevensbeschermingsautoriteiten waarschijnlijk het voorbeeld volgen en een harder standpunt innemen ten aanzien van Google Analytics.

Eindgedachten

Gelukkig zijn er alternatieven voor Google Analytics die geen persoonsgegevens verzamelen en 100% GDPR-compliant zijn. Simple Analytics is daar één van. Wij vinden dat je geen cookies hoeft te gebruiken of persoonlijke gegevens hoeft te verzamelen om inzicht te krijgen in de prestaties van je website.

Het verzamelen van bruikbare inzichten en het identificeren van kansen uit website analytics is mogelijk zonder het volgen van individuele websitebezoekers. Wilt u zien hoe dat eruit ziet? Bekijk ons live dashboard hier.

Wij geloven erin om het internet een veiligere plaats te maken die vriendelijk is voor websitebezoekers. Als dit u aanspreekt, voel u dan vrij om geef ons een kans.

GA4 is complex. Probeer Simple Analytics

GA4 is als in de cockpit van een vliegtuig zitten zonder een pilotenlicentie

Start 14-dagen proefperiode